EU-Conformiteitsverklaring

Alle Air-fan producten voldoen aan de Europese machine richtlijn 2006/42/EG, betreffende de algemeen geldende essentiële gezondheids- en veiligheidseisen. Op aanvraag kunnen wij de u technische dossiers en EU-conformiteitsverklaring doen toesturen.

ERP

Alle Air-fan producten voldoen aan de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG – 327/2011, betreffende de efficiëntie van complete ventilatoren (motor + waaier) met een output van 125W – 500kW. Op aanvraag kunnen wij u de certificaten doen toesturen.

Richtlijn 2012/19/EU (WEEE)

Air-fan is geregistreerd als deelnemer bij stichting Metalelektro. Als partner van Wecycle zijn wij verzekerd van veilige inzameling en optimale recycling van afgedankte elektronische apparaten. Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG.

RoHS

Alle Air-fan producten voldoen aan de Europese richtlijn 2011/65/EU, betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Op aanvraag kunnen wij u de certificaten doen toesturen.